02.02.2013 god. održaće se skupština kluba ljubitelja hrtova i hrtolikih pasa u Natalincima sa početkom u 11:00h u prostorijama LU "JELEN - Natalinci"

 

 

  REZULTATI / RESULTS
34.SVETSKO PRVENSTVO KONTINENTALNIH PASA PTIČARA
34.WORLD CHAMPIONSHIP CONTINENTAL POINTING DOG
34.SVETSKO PRVENSTVO ENGLESKIH PASA PTIČARA
34.WORLD CHAMPIONSHIP BRITISH POINTING DOG
34.SVETI HUBERT
34.SAINT HUBERT
FOTO NIŠ - PHOTO NAIS
FOTO NATALINCI - PHOTO NAIS
For pictures and video please write in e-mail: miljkovic@verat.net

MEDJUNARODNA IZLOŽBA PASA SVIH RASA NATALINCI 2012
INTERNATIONAL DOG SHOW NATALINCI 2012

FOTO ALBUM