Upisnina za svakog prvog prijavljenog psa po izložbi iznosi 1.500,00 dinara
Za drugog psa istog vlanika 1.300,00 dinara.

Za strane izlagace kotizacija po psu iznosi 30 eura
For foreign exibitors pay per dog 30 EU

Prijave slati na e-mail: svetihubertsrbija@gmail.com

- Prijava
- Program
- Sudijska lista
- Entry form
- Programm
- Judge list
DOBRO DOŠLI / WELCOME
zadnji rok za prijavu / last date 21.04.2015
 

 
 

 
 

 

 

 


02.02.2013 god. održaće se skupština kluba ljubitelja hrtova i hrtolikih pasa u Natalincima sa početkom u 11:00h u prostorijama LU "JELEN - Natalinci"

 

 

  REZULTATI / RESULTS
34.SVETSKO PRVENSTVO KONTINENTALNIH PASA PTIČARA
34.WORLD CHAMPIONSHIP CONTINENTAL POINTING DOG
34.SVETSKO PRVENSTVO ENGLESKIH PASA PTIČARA
34.WORLD CHAMPIONSHIP BRITISH POINTING DOG
34.SVETI HUBERT
34.SAINT HUBERT
FOTO NIŠ - PHOTO NAIS
FOTO NATALINCI - PHOTO NAIS
For pictures and video please write in e-mail: miljkovic@verat.net

MEDJUNARODNA IZLOŽBA PASA SVIH RASA NATALINCI 2012
INTERNATIONAL DOG SHOW NATALINCI 2012

FOTO ALBUM